Wat kan of mag ik retourneren?

Wat kan of mag ik retourneren?

Team Tintrio Team Tintrio

Herroepingsrecht bij levering van producten

In onze Algemene Voorwaarden vind je het volgende:

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien werkdagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument.
 2. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Wat wil dat nu zeggen in "gewone" taal? Wel, als je bij ons bestelt, heb je vanaf dat de verf bij jou is toegekomen altijd nog ruim twee weken om je te bedenken en eventueel je bestelling naar ons terug te zenden. Natuurlijk zijn er wel een paar voorwaarden, bijvoorbeeld dat je de bestelling terugstuurt zoals je hem van ons hebt gekregen voor zo ver dat mogelijk is. Je mag de verfpot wel openen om te kijken of je hem misschien toch nog kan gebruiken, maar je mag er niet eerst de helft van je muur mee schilderen. Daarnaast zijn er nog enkele dingen die je niet kan terugsturen. Daarover lees je meer in de volgende paragraaf.

Uitsluiting herroepingsrecht

Daarover lees je het volgende in onze Algemene Voorwaarden:

 1. Indien de consument niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door de ondernemer alleen worden uitgesloten indiende ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
  1. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument; verf opgekleurd volgens de wensen van de consument (inclusief wittinten die niet het standaard wit van de fabrikant zijn); tapijt en tapijttegels zijn steeds op bestelling en worden op maat van de klant afgesneden en worden dusdanig niet teruggenomen
  2. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
  3. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
  4. die snel kunnen bederven of verouderen;
  5. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
  6. voor losse kranten en tijdschriften;
  7. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
 3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
  1. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
  2. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
  3. betreffende weddenschappen en loterijen.

Opnieuw even vrij vertaald, aan de hand van enkele voorbeelden: als je verf bestelt in kleur, zelfs in witte tinten zoals RAL 9010 of RAL 9016, dan kleuren wij speciaal voor jou heel specifiek een bepaald artikel op in een specifieke kleur. Die verf kan je niet meer terugsturen naar ons, omdat de kans heel klein is dat we iemand anders nét die kleur in nét dat type verf wil bestellen. Als je bijvoorbeeld een artikel bestelde dat niet in onze webshop staat, dan is het ook niet meer mogelijk om het nog terug te sturen, aangezien we dat enkel en alleen voor jou besteld hadden. Ook als je de verfpot hebt laten vallen, en hij ernstig beschadigd is, is het niet de bedoeling dat je hem nog terugstuurt naar ons, dat begrijp je vast ook wel. 

 

Twijfel je of je iets al dan niet kan retourneren? Neem dan gerust contact met ons op.

 

Hieronder kan je ook nog een video bekijken over wat je kan retourneren en hoe:

Was dit artikel nuttig?

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0

Opmerking toevoegen

U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.